23.12.2013

Jak si během chvíle zlepšit náladu?

Od Radek Karban

Znáte to… skončí vánoce, z dárků už skoro nikdo nemá radost, cukroví jsme přejedení, stromeček začíná opadávat a teď se máme tvrdě opřít zase do práce. Špatný vtip? Ne, realita. Naše chování je výsledkem nálady, v níž se nacházíme. Vždy se snažíme udělat to nejlepší, co je v našich silách, ale někdy jsme prostě nevýkonní. Nálada může být užitečná a podnětná, nebo také neužitečná a omezující, ale jen málokdo ji umí ovládnout. Základem je převzít odpovědnost za svou náladu.

Co kdybyste mohli jen lusknout prsty a na povel se dostat do dynamické a aktivní nálady, kdy jste připraveni se vrhnout na hromadu práce, vaše tělo srší energií a vaše mysl je čerstvá? To vše můžete!

Nyní vám na to ukáži jednu techniku z NLP, která je velmi mocná. A dáme si to na příkladu hezky názorně. Třeba pro stav, kdy se potřebuji uklidnit.

Kotvení

Kotvení funguje tak, že si vybavím ze své minulosti situaci, kde jsem byl maximálně klidný.

  1. Se zavřenýma očima si vybavím co nejvíce živě a barvitě tu situaci, kde a kdy jsem byl, co jsem viděl a jak jsem se cítil uvolněně.
  2. Když jsem v té představě na 100% pocitu uvolnění, v okamžiku, kdy je můj pocit nejsilnější, vyberu si místo na svém těle, kam si chci tento stav (pocit) uchovat (dobré mít v tom jasno předem). Například stisknu dvěma prsty ukazováček v oblasti nehtu. Je potřeba, aby zvolené místo bylo malé, přesné a je potřeba v budoucnu dodržovat stejný styl uchopení stejného místa k opětovnému vyvolání pocitu.
  3. Držím 3-4 sekundy a zároveň si maximálně vybavuju situaci klidu. Pustím prst a otevřu oči.

Aby tato technika fungovala, je potřeba ji opakovat alespoň 5x. Pokaždé je vhodné si zvolit jinou silnou vzpomínku. A čím silnější vzpomínka je, tím to bude lépe fungovat. Je důležité se držet vždy na stejném místě a stejným způsobem. A hlavně nemíchat místa kotvení pro jiné stavy(!), natož pak pro protichůdné stavy (!!).

Když se rozhodnu kotvit 5x za sebou, je dobré použít separátor (oddělení) stavu mezi každým prováděním techniky. Například když si pustím prst a otevřu oči, tak než začnu znovu, řeknu si své telefonní číslo pozpátku. A potom můžu zase pokračovat.

Pár tipů:

  • Do daného stavu se snáze dostanete tak, že začnete dýchat stejně pomalu/rychle a vysoko/hlukobo jako v dané vzpomínce či situaci, kterou si chci uchovat.
  • Do daného stavu se také dostanete pozicí těla…tedy když v té vzpomínce stojíte…stoupněte si přesně tak jako ve vzpomínce apod.
  • Provádějte techniku v klidu a v prostředí, kde se můžete maximálně koncentrovat. Je to velmi důležité (!).
  • Místo pro kotvení mějte vybrané předem. A čím přesnější uchopení použijete, tím lépe (musíte být schopni to i po pár měsících reprodukovat).
  • Kotvení můžete podpořit i gestem. V tomto případě však už nekotvíme na tělo ale přes gesto. Podobně jako se dá kotvit na hudbu/zvuk.
  • Kotva pro sebevědomí může být například kombinace pokřiku či hesla spolu s gestem a postavením těla a zároveň představy.
  • Můžete zkusit kotvu testovat „v budoucnosti“ v představách v situacích, kdy ji potřebujete.

A má otázka na Vás je: Kdy jste se všude s „kotvami“ v životě setkali? A které máte „nevědomky“?